450 tỷ đồng cho đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền hưởng dụng đất

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt kinh phí đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 36 tỉnh, thành phố và hỗ trợ 20 tỉnh đo đạc, lập bản đồ địa chính.

Phân bổ kinh phí đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền hưởng dụng đất
Thủ tướng quyết định phân bổ 150 tỷ đồng cho 36 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách Trung ương năm 2016 đã được Quốc hội đồng ý để thực hiện nhiệm vụ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2016.

Xem thêm: https://canhotheavila.net/du-an-can-ho-chung-cu-the-avila-2-quan-8/
 

%image_alt%

36 địa phương được phân bổ kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền hưởng dụng đất năm 2016 gồm Hà Giang; Cao Bằng; Lạng Sơn; Bắc Kạn; Thái Nguyên; Lào Cai; Yên Bái; Phú Thọ; Bắc Giang; Điện Biên; Lai Châu; Hòa Bình; Sơn La; Thanh Hóa; Nghệ An; Hà Tĩnh; Quảng Bình; Quảng Trị; Quảng Nam; Phú Yên; Ninh Thuận; Kon Tum; Gia Lai; Đắk Nông; Đắk Lắk; Lâm Đồng; Bình Phước; Tây Ninh; Hậu Giang; Sóc Trăng; Bạc Liêu; Nam Định; Ninh Bình; Long An; Kiên Giang; An Giang.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ số tiền công bố số kinh phí bổ sung cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố bố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền hưởng dụng đất theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số ít có nhiệm vụ , giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có được nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thi công cơ sở dữ liệu đất đai.

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định để làm cơ sở thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ bàn giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, kết hợp với Bộ tài chính , kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện việc bố trí tối thiểu 10% số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011; trên cơ sở báo cáo quan tâm kinh phí của địa phương, thẩm định lại số kinh phí thực hiện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quan tâm kinh phí tổng quan dự án bất động sản theo quy định .

Xem thêm: https://canhotheavila.net/tin-bat-dong-san/

hỗ trợ 20 tỉnh đo đạc, lập bản đồ địa chính

Thủ tướng vừa ban hành quyết định phân bổ kinh phí cho 20 tỉnh thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới hưởng dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền hưởng dụng đất của các doanh nghiệp , lâm nghiệp.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phân bổ 300 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế ngân sách Trung ương năm 2016 đã được Quốc hội quyết định và tạm ứng 146,691 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2017 để hỗ trợ các tỉnh gồm Hà Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kom Tum, Lâm Đồng, Bình Phước thực hiện việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới hưởng dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền hưởng dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp năm 2016.

Thủ tướng Chính phủ bàn giao Bộ số tiền công bố cụ thể mức kinh phí bổ sung , kinh phí tạm ứng; đồng thời, bố trí vốn để thu hồi số kinh phí đã ứng trước nêu trên và chịu nhiệm vụ về tính chuẩn xác của các thông tin, số liệu báo cáo. Ủy ban Nhân dân các tỉnh được support kinh phí chịu có trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Tìm hiểu thêm: https://canhotheavila.net/du-an-can-ho-chung-cu-the-avila-2-quan-8/