Đà Nẵng cấm công khai các đồ án quy hoạch chưa được phê duyệt

Theo UBND TP Đà Nẵng, thời gian qua đã và đang xảy ra hiện tượng các CDT , chủ hưởng dụng đất tự ý thực hiện việc giao dịch chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền có được nhà ở, căn hộ tại một ít dự án bất động sản trên địa bàn TP cho các tổ chức và người dân khi chưa hoàn chỉnh thủ tục pháp lý về quy hoạch, đất đai, nhà phố ở…

%image_alt%

UBND TP Đà Nẵng khuyến cáo các tổ chức và người dân cần nghiên cứu kỹ kỹ các đề nghị về giấy tờ của dự án bất động sản trước khi thực hiện các chuyển nhượng liên quan đến nhận chuyển quyền hưởng dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, căn hộ (Ảnh: HC)

nghiên cứu kỹ thêm https://canhotheavila.net/cong-trinh-thi-cong-chang-the-dep-neu-y-thuc-chu-the-tham-du-kem/

Nhiều dự án chỉ dựa trên sơ đồ ranh giới sử dụng đất dự kiến, quy hoạch dự kiến chưa được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt nhưng đã tổ chức thực hiện việc bán chuyển quyền sử dụng đất. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, căn hộ khi chưa đủ các điều kiện về pháp lý là không chắc chắn các qui định về pháp luật, dễ đưa đến bi kịch tranh chấp, khiếu kiện về sau.vì vậy , UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở xây , Viện Quy hoạch xây Đà Nẵng không phổ biến cho các tổ chức, cá nhân các sơ đồ ranh giới, các đồ án quy hoạch khi chưa được UBND TP phê duyệt.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các CĐT dự án bất động sản , các chủ hưởng dụng đất (có đất và dự án bất động sản trên địa bàn TP) không nên phép tổ chức giao dịch chuyển quyền sử dụng đất, quyền sắm được nhà phố ở, căn hộ dưới mọi hình thức cho người dân khi dự án bất động sản chưa đầy đủ thủ tục pháp lý về quy hoạch, đất đai, nhà ở.

Đồng thời đề nghị các tổ chức và người dân khi mua bán nhận quyền hưởng dụng đất, quyền có được nhà mặt phố ở, căn hộ từ các nhà mặt phố đầu tư, chủ hưởng dụng đất cần nghiên cứu kỹ các đề nghị về pháp lý của dự án bất động sản trước khi thực hiện việc nhận chuyển quyền và các biện pháp khác liên quan đến nhận chuyển quyền hưởng dụng đất, quyền có được nhà phố ở, căn hộ để tránh xảy ra các thiệt thòi và tranh chấp, khiếu nại về sau.

Tìm hiểu thêm

:
https://canhotheavila.net/du-an-can-ho-chung-cu-the-avila-2-quan-8/